Bí mật về người đá bóng ảo – Ngày dự thảo Nên và Không nên