Bóng bầu dục đại học – Giám đốc thể thao của Washington cuối cùng cũng đi đúng hướng – sa thải huấn luyện viên