Diễn tập bắt Pass bóng đá

Bài viết này sẽ thảo luận về các bài tập bắt đường chuyền bóng đá được thiết kế để phát triển khả năng kiểm soát đầu ngón tay, bàn tay mềm mại và ngón tay khỏe hơn. Được coi là các bài tập cố định lặp đi lặp lại, mỗi bài trong số 4 bài có thể được thực hành một mình và thậm chí ở nhà.

4 cuộc tập trận bắt pass:

1. Máy khoan thả bóng:
Đặt tay ở phía trước cao ngang thắt lưng, vận động viên chỉ nắm đầu ngón tay của quả bóng bằng phần rộng hơn của quả bóng. Thả bóng vận động viên bắt bóng bằng cả hai milan đấu với juventus  tay chỉ sử dụng ngón cái và đầu ngón tay. Máy khoan này giúp phát triển các ngón tay khỏe hơn và kiểm soát bóng ở đầu ngón tay.

2. Máy khoan tung lên:
Bài tập này yêu cầu vận động viên phải tung bóng thẳng lên cao, cao hơn đầu khoảng 4 feet. Với tay và nhìn lên bóng huấn luyện cầu thủ bóng đá đặt cánh tay và đầu ở tư thế bắt bóng thích hợp. Tập trung vào việc bắt bóng bằng các ngón tay và ngón cái chỉ phát triển trí nhớ cơ bắp và các ngón tay khỏe hơn cho vận động viên.

3. Máy khoan từ bên này sang bên kia:
Bài tập bắt đường chuyền này được thực hiện với hai tay đưa ra phía trước cao ngang lưng. Tránh dùng lòng bàn tay, vận động viên tung bóng từ tay này sang tay kia, chỉ bắt bóng bằng ngón tay và ngón cái. Bài tập này sẽ giúp tăng trí nhớ cơ bắp và kiểm soát đầu ngón tay.

4. Phía sau Máy khoan:
Bài tập huấn luyện này thường theo Side to Side. Giống như Side to Side, hai tay được đặt ở vị trí cao ngang thắt lưng nhưng ở phía sau lưng. Điều này sẽ gây ra một phần mở rộng cánh tay hơn nữa. Lăn tung bóng từ tay này sang tay khác, muốn bắt bóng chỉ cần dùng ngón tay và ngón cái. Máy khoan này sẽ giúp bạn phát triển bàn tay mềm mại hơn và các ngón tay khỏe hơn.

Các bài tập bắt đường chuyền bóng đá này rất dễ thực hiện và sẽ giúp bạn phát triển những gì mọi người nhận mong muốn, đôi tay mềm mại hơn, kiểm soát đầu ngón tay và bắt được nhiều đường chuyền hơn.

Trong hộp tài nguyên bên dưới có một liên kết đến video dài 4 phút trình bày thiết bị được thiết kế để bắt bóng bằng ngón tay và hiển thị tất cả bốn bài tập luyện tập được liệt kê trong bài viết này.

Author: